Pri «Bisquito».

Sioro Gonçalo Neves asertas, ke ni mustas remplasigar «bisquito» per biskuito nam il judikas ol kom «eroro». Kad il esas justa e kad on itere reformez nia linguo? Por respondar a to, ni komparez la du ortografii:

  1. Esperanto suportas «bisquito»: la vorto biskvito divenas «bisquito» per remplasigar kv per qu.
  2. La Franca suportas la du ortografii per biscuitbisque, qui havas la sam origino etimologiala.
  3. En la Angla biscuit, on ne pronuncas la litero u, do ol ne bezonas pronuncesar quale vokalo.
  4. En lua verbo Latin etimologiala, la du ortografii suportesas da la verbi coctuscoquit.
  5. En Ido, la ortografio «bisquito» suportesas da «bis koquito».
  6. «Bisquito» esas la nura vorto ne-Latina kun qu; «cirkuito» esas la nura vorto kun kui.
  7. Segun Merriam-Webster e la Universitato di Michigan, la Angla biscuit venas de la Meza Angla bisquite.

Konseque semblas, ke nul ortografio esas superiora al altra. Do pro quo ni bezonus chanjar «bisquito» se l’altra alternativo ofras nula real avantajo? 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez