«Pensez Diferanta».

Yen por la foli. La misfitanti. La rebeli. La perturbanti. La stifti ronda en la trui quadrata. Ti qui vidas kozi altramaniere. Li ne afecionas reguli. E li nule respektas la nuna stando. Vu povas citar li, deskonkordar kun li, gloriizar o denigrar li. La preske nura kozo quan vu ne povas agar esas ignorar li. Pro ke li chanjas kozi. Li pulsas la homaro adavane. E quankam uli povas konsiderar ti kom la foli, ni vidas genio. Pro ke la personi sat fola por pensar, ke li povas chanjar la mondo, esas ti qui facas lu.

Apple

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez