Linguo Racionala.

En Ido, «cc» = «c», ne «kc»:

accentus = acento (akcento en Esperanto).
accelerare = acelerar (akceli en Esperanto).
acceptare = aceptar (akcepti en Esperanto).
accident = acidento (akcidento en Esperanto).
coccinella = kocinelo (kokcinelo en Esperanto).
coccyx = kocigo (kokcigo en Esperanto).
occidere = ocidar.
occident = ocidento (okcidento en Esperanto).
occiput = ocipito (okcipito en Esperanto).
occitanus = Ocitana* (okcitana en Esperanto) [lektez infre].
succedere = sucedar (sukcedi en Esperanto).
successus = suceso (sukceso en Esperanto).
vaccine = vacino (vakcino en Esperanto).
Vaccinium = vacinio (vakcinio en Esperanto).

Ka to dependas del opiniono o del «evolucionado» di Ido? No!

Aktualigo ye la 31a di julio 2016:

Pos lektar respondo da sioro Gonçalo Neves, me nun suportas Okitana vice Ocitana. La motivo por to esas, ke la ok venas de la vorto oc, qua signifikas «yes» en la Okitana*. La vorto oc pronuncesas ok en Ido. Ta grava origino do suportas Okitana ma ne Okcitana, nam la kombino kc tote interdiktesis da la Pioniri quale me lo demonstris supere. Gonçalo asertas, ke to esis nur «kustumo» ma ne regulo, quale nt vice nkt, ma pro quo tala «kustumo» obligis la Pioniri konsiderar plankton kom stranjera vorto en Dyer? La nura expliko quan me konsideras esas, ke la regulo pri eufonio di la pioniri obligis adoptar plantono (nam nkt interdiktesis), ma ol konfliktabus kun la «plantono» ja adoptita… Ultre to, Okitana deformas l’ortografio originala tam valide kam «siliko», «asketo», e.c., qui sequas la pronuncado di la klasika Latina (Occitanus = /ok-KI-ta-nus/). Se la pronunco DEFIRS tam multe importabus, la Pioniri adoptabus axento, axeleraraxeptar, e.c.

Aktualigo ye la 1a di agosto 2016:

Me informesis da mea amiko William Johnsson, ke la vorto oc fakte e historiale pronuncesas o en la olda Ocitana*. Semblas, ke la pronunco ok nur venas del asimilado Franca (e del origino Latina hoc). Pluse, la vorto occitan pronuncesas /u-ci-TA/ en la Ocitana*! Advere, cc en la Ocitana* pronuncesas tote quale la litero c en Ido. Konseque, pro quo on adoptus Okcitana od Okitana se la linguo originala suportas Ocitana? Mea suporto do retroiras ad Ocitana*.

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez