La Stranj Axoloto*.

L’axoloto* esas tre stranj animalo, ed ol tote meritas sua stranja nomo! Me observis, ke multa lingui adoptis integre la vorto original axolotl vice adaptar ol. Tamen, nia linguo internaciona esas linguo tre logikal. Do, ni analizez la vorto plu profunde vice quik adoptar axolotlo.

Unesme, nur un altra vorto finas per -tlo, pentatlo, qua venas de la Greka deo Atlas— la primradiko atl- esas ja prezenta ye la komenco di altra vorti, do pentatlo esas reguloza. Kompare, 68 vorti finas per -oto e 29 per -odo. Posibla motivo pro to esas, ke -tlo esus evitinda pro eufonio.

Duesme, la vorto axolotl venas de linguo Azteka* nomizita Nahuatl. Kun surprizo, me trovis ke ula vorti de Nahuatl esis ja adoptata en Ido e ke altri esas anke internaciona!

tomatl → tomato
chocolatl → chokolado
coyotl → koyoto*
ahuacatl → avokado*

On observas ke nul altra vorto konservas la fino per -tl. To demonstras, ke axolotl darfas esar adaptata, sive per remplasigar la -tl per -to, sive per remplasigar ol per -do. La Hispana ajolote e l’Italiana assolotto indikas ke -to esas la maxim apta formo en ca kazo.

Konseque me kredas, ke axoloto* esas preferinda kam axolotlo—ed ita certe esas pronuncata plu facile kam ica. Quon vu opinionas? Voluntez komentar sube! 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez