La Sep Kaproyuni.

Olim esis foresto. En la foresto esis prato, e sur la prato esis dometo. En la domo habitis kaprino. El havis sep yuni. Uldie la matro mustis forirar por komprar lakto.

Livante, el dicis al kapro-yuni: «Kande me esos fora, ne aceptez la volfo! Vi rikonocos il, nam il havas basa voco e nigra pedi.»

La volfo askoltis sub la fenestro. Kande la matro foresis, il klamis: «Apertez la pordo, kara kapro-yuni! Me esas via matro.» Ma la kapro-yuni respondis: «Tu ne esas nia matro! Nia matro havas alta voco!»

La volfo iris che la forjisto. Ilca forjis por la volfo plu alta voco. La volfo retroiris, frapis la pordo e dicis dolcavoce: «Apertez la pordo, kara kapro-yuni! Me esas via matro.» Ma la kapro-yuni respondis: «Tu ne esas nia matro! Nia matro havas alta voco!»

La volfo iris che la forjisto. Ilca forjis por la volfo plu alta voco. La volfo retroiris, frapis la pordo e dicis dolcavoce: «Apertez la pordo, kara kapro-yuni! Me esas via matro.»

«Montrez a ni tua pedi!» dicis la kapro-yuni.

La volfo montris sua pedi tra la fenestro.

«Tu ne esas nia matro! Nia matro havas blanka pedi ma tua pedi esas nigra!»

La volfo iris che su. Il prenis farino e blankigis sua pedi. Seque il retroiris, frapis la pordo e dicis dolcavoce: «Apertez la pordo, kara kapro-yuni! Me esas via matro.»

«Montrez a ni tua pedi!»

La volfo montris sua pedi. Oli esis blanka. La kapro-yuni apertis la pordo. Lore la volfo saltis aden la dometo kun apertita boko e manjis la kapro-yuni—ecepte un, qua su celis.

La kaprino retroiris heme e quon el vidas! La pordo apertita, kaoso ubiqua e la yuni absenta. El vokis Anjo, Pechjo, Manjo, Jocjo, … Ma nulu respondis.

Pose el trovis la maxim yuna kapro-yuno, qua naracis omno. Kande li ekiris la dometo, sur la prato li trovis la volfo dormanta. La matro prenis kultelo, tranchis la ventro e la kapro-yuni eksaltis, vivanta e sana. Li adportis stoni e plenigis per oli la ventro di la volfo.

Kande la volfo su levis, il iris a la rivero. Kande il volis drinkar aquo, la kapro-yuni dansis e kantis. La mala volfo venis nultempe pluse a lia dometo.

Fino

— skribis Martin Beles.