La Fonto di Pesch.

Kara samideani!

A ti qui komprenas la Franca, e qui interesesas dal origino di la dicionario da Marcel Pesch:

Me trovis la fonto di Pesch!

Lu esas Franca dicionario generala:

Dictionnaire général de la langue française: du commencement du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, précédé d’un traité de la formation de la langue.

Pesch plajiis defini de ta verko, nam me vidas nula menciono pri ta fonto en la enreta versiono di la radikaro.

Me uzis ta dicionario por verifikar la senco di certena vorti:
frogo (cf. brandebourg)
plastro (cf. plâtre: yes, lua stranja defini venas de ibe!)

Vi povas verifikar per vi ipsa.

Pesch, pri «frogo»:
Sorto di kazako kun longa maniki, di qua l’uzokostumo venis de Brandenburg, lor la rejo Louis la 14ma di Francia, ordinare garnisita per butoni olivatra, interligita per galoni.

La Franca dicionario, pri «brandebourg»:
Sorte de casaque à longues manches, dont l’usage vint de Brandebourg, au temps de Louis XIV, ordinairement garnie de boutons en olive reliés entre eux par des galons.

Lu tradukis la defini preske vortope.

Yen la kompleta dicionario (edituro di 1928), *skanita en la Franca biblioteko Gallica:
Unesma Parto [A-F]
Duesma Parto [G-Z]

Me judikas, ke ta verko povas esar vera trezoro por plu bone komprenar la dicionario da Pesch.

A ti qui demandas a su quale me trovis to: ta pagino ne mentias.

Bona foliumado,
Gilles-Philippe

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

2 thoughts on “La Fonto di Pesch.”

  1. Me ne astonesas pri vua deskovro. Ni omna komencas de nia lingui matral, e, pro ke ni omna esas diletanti, ni uzas irge qua instrumenti quin ni havas. Revizante la Dyer dicionarii, me uzis la defini en la dicionario di Webster por la nova vorti e precipue por klarigar la multa vorti ciencal – komprenar ta vorti nur de Ido esis tre desfacila por ne-ciencisto!

    1. Danko pro la komento! Me konkordas kun vu pri la origino di nia defini. Fakte, me ipsa ofte uzas la Webster di 1913 por komprenar la defini di Dyer! Me anke prizas la Merriam-Webster e me mem havas specala edituro. Dyer e Pesch ne esis ciencisti (me kredas), do esis normala ke li uzis dicionarii generala.

Komentez