La dicionarii da Dyer komplete skanita*!

Kara samideani,
Me deziras informar vi ke me trovis la dicionarii da Dyer (1924) komplete skanita* en la Interreto. Me ne savas kad on ja savis to, ma Google skanis* plura milion libri. La dicionarii da Dyer esis du ek ti.

Ni dankez Google e la Universitato di Oxford pro ta grava laboro.

Yen la PDF-dokumenti. Li esas tre pezoza: inter 82 e 99 MB.

Ido-Angla
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660176.pdf

Angla-Ido
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660182.pdf

Angla-Ido (versiono alternativa)
http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/502660183.pdf

Kun kordiala saluti,
Gilles-Philippe

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez