Idolinguo?

Progreso, III, p. 100:


Pri la nomo di nia linguo.

Sº Jespersen deziras konocigar, ke il definitive preferas la tri sequanta stadyi di abrejo: Internaciona LinguoInterlinguoIlo, qui devus uzesar samtempe, segun la kazi. Interlinguo esis ja propozita da Sº Jönsson (Kjöbenhavn) e da Sº Choblet (Loudun). Sed pri ca vorto ni povas questiono: kad ol ne riskas genitar dusencesi, kande on dicos ex. interlinguisti (inter linguisti), interlinguala (inter linguala) e mem interlinguo (inter linguo… ed altra)?


Certe, en la sama logiko, on povas dicar ke «Idolinguisto» signifikas «Ido-linguisto»… 🐮

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez