Historio dil Delegitaro

Me trovis skanita versiono di la Historio dil Delegitaro (da P-ro Léopold Leau, 1932) en la Franca biblioteko Gallica! Lu aspektas en tre bona stando.

Historio dil Delegitaro por la Adopto di Helpanta Linguo Internaciona

En lu, me anke trovis interesanta fotografuri di Louis Couturat e di Louis de Beaufront quan me nultempe vidabis antee.

Louis de Beaufront, 1-ma Franca Esperantisto.
Louis Couturat, filozofo, logikisto e matematikisto.

La verko semblas esar tre bona fonto por komprenar la origino di nia linguo. Yen extraktaji qui maxim interesas me:

«Unsenca, to expresas, ke singla afixo di la derivo devas posedar signifiko unika e klare determinata, adminime en la sama kondicioni (en la sama klaso di vorti)» (6-ma pagino).

Do unsenceso ne semblas expresar, ke singla radiko devas posedar signifiko unika e klare determinata. Unsenceso semblas aplikesir nur ad afixi. Certe praktike onu ne esez pedanti pri la unsenceso di ridetarovalopedalo. La simpla praktikado esas superiora a la strikta teorio.

«[R]eciproka, to expresas ke es posibla deduktar la senco di vorto derivata ek la senco di vorto prima tam regulale e sekure, kam la unesma ek la duesma, permutante la relato, qua ligas la du vorti» (6-ma pagino).

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez