«Enkhiridion»

Yen libro, quan me jus finis transskribar: Enkhiridion, o Manu-Libro di Epikteto da C.S. Pearson e Louis Couturat (1909). Segun la enciklopedio Encyclopædia Universalis, yen quo esas la verko:


Exkluzive parola, la doco da Epikteto (50 cirkume—130 cirkume) parvenis a ni tra lua dicipulo Arriano (105 cirkume—180 cirkume), qua konservis por ni Konversi e la Manu-libro: ca esas, kun la Pensi da Marcus Aurelius, la maxim konocata e la maxim lektata ek la texti di stoikismo antiqua. Lu uzesas kom kontrastivo da Pascal en en lua apologiarto (cirkum 1650) dum ke la jezuito Matteo Ricci, preske en la sama epoko, uzas lu kom propedeutiko(¹) por la Kristanigo di la eruditi Chiniana… Shaftesbury inspiresas da lu en sua Exercaro, Leopardi tradukis lu por sua uzo, e Nietzsche semblas memorar lu en sua doktrino di amor fati (amo di fato).


Me deziras dankar Gonçalo Neves, qua skanis* la libro, por ke me transskribez lu. Regretinde lu recente decidis abandonar la letrolisto Linguolisto, quan me tre prizas. Me memoros la interesanta diskuti, quin me havis kun ta respektindo. Me esperas, ke lu prizos mea laboro.

Me konsideras komplete rieditar la libro kun adapto segun la moderna vortaro, ortografio e gramatiko.

Me anke konsideras adaptar ta libro en dokumento PDF. Tamen me ankore vartos, ke pluri demandez lo.

Voluntez informar me, se vu trovas eroro.

Juez! 🐮


  1. propedeutik-o* [DeFIRS] = D. Propädeutik; E. propaedeutic; F. propédeutique; I. propedeutico; R. propedevtika; S. propedéutica.

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

2 thoughts on “«Enkhiridion»”

    1. Danko, Brian, pro vua komento. Me ne adaptis la originalo kom dokumento PDF, e me ne konsideras agar lo. Prefere, me konsideras modernigar la originala texto ed adaptar ta moderniguro kom dokumento o mem libro.

Komentez