Elementi Kemiala.

La koheremeso di la periodo-tabelo facinas me, e la regulozeso di Ido astonas me. Konseque, pro quo ne kombinar omni du? Nam singla elemento kemiala nun havas nomo, me probis tam bone kam posible kompletigar la verko quan la kreinti di la linguo internaciona komencis olim en la frua 20a yarcento. Me distingis la termini quin me vortifis per steleto (*). Me esforcis serioze e rigoroze sequar la modelo di la pioniri, ma me forsan eroris ulaloke. Voluntez igar me lo savar en la infra komenti se vu trovas ulo nejusta!

1 / Hydrogenium / H / Hido (forsan de nomi ciencala tala kam aldehyde, kontraktajo di L. alcohol dehydrogenatum, alkoholo privacata de hido, en qua hyde signifikas hydrogenium).

2 / Helium / He / Helio (de «Helios»).

3 / Lithium / Li / Litio (de L. lithia, oxido de litio).

4 / Beryllium / Be / Berilio* (de «berilo»).

5 / Borium / B / Boro (del Araba bawraq, qua divenis E. borax, qua pose perdis la finalo per -ax; sequas la regulo segun qua -ium divenas -o).

6 / Carbonium / C / Karbo (de L. carbo, karbono).

7 / Nitrogenium / N / Nitro (de G. nitron).

8 / Oxygenium / O / Oxo (de G. oxus, akuta).

9 / Fluorum / F / Fluoro (de L. fluor, fluo).

10 / Neon / Ne / Neono (de G. neon, novajo).

11 / Natrium / Na / Natro (del Araba natrūn).

12 / Magnesium / Mg / Magnezo (de «magnezio»).

13 / Aluminum / Al / Aluminio (de «alumino»).

14 / Silicium / Si / Siliko (de L. silic-, silexo).

15 / Phosphorus / P / Fosfo (forsan de la prexifo ciencala phospho-).

16 / Sulphur / S / Sulfo (de L. sulfur).

17 / Chlorum / Cl / Kloro (de G. khlōros, verda).

18 / Argon / Ar / Argono (de G. argos, idolenta).

19 / Potassium / K / Kalio (del Araba al-kali).

20 / Calcium / Ca / Kalcio (de G. calc-, kalko).

21 / Scandium / Sc / Skandio* (de L. Scandia, Skandinavia).

22 / Titanium / Ti / Titano (de «Titan»).

23 / Vanadium / V / Vanado (del Antiqua Nordala Vanadis, Freya).

24 / Chromium / Cr / Kromo (de G. khrōma, koloro).

25 / Manganum / Mn / Mangano (forsan de D. Mangan; sequas la regulo segun qua -um divenas -o).

26 / Ferrum / Fe / Fero (de L. ferrum).

27 / Cobaltum / Co / Kobalto (de D. Kobalt, diableto, demono).

28 / Niccolum / Ni / Nikelo (de D. Nickel, demono).

29 / Cuprum / Cu / Kupro (de L. cuprum).

30 / Zincum / Zn / Zinko (de D. Zink).

31 / Gallium / Ga / Galio (de «Gallia»).

32 / Germanium / Ge / Germanio (de «Germania»).

33 / Arsenicum / As / Arseno (de G. arsen, homulo).

34 / Selenium / Se / Selenio (de «Selene»).

35 / Bromum / Br / Bromo (de G. brōmos, mal odoro).

36 / Krypton / Kr / Kriptono* (de G. kruptos, celita).

37 / Rubidium / Rb / Rubido (de L. rubidus, reda).

38 / Strontium / Sr / Stroncio (de la Skota Sròn an t-Sìthein).

39 / Yttrium / Y / Yitro (de «Ytterby»).

40 / Zirconium / Zr / Zirkonio* (de «zirkono»).

41 / Niobium / Nb / Niobio* (de «Niobe»).

42 / Molybdenum / Mo / Molibdo (de G. molubdos, plombo).

43 / Technetium / Tc / Tekneto* (de G. tekhnētos , artificiala).

44 / Ruthenium / Ru / Ruteno (forsan de L. Ruthenus, Ruteniano; interesive ne de «Ruthenia», nam ol finus per -io; sequas la regulo segun qua -ium divenas -o).

45 / Rhodium / Rh / Rodio (de G. rhodon, rozo; evitas konflikto kun «rodar»).

46 / Palladium / Pd / Palado (forsan segun I. Pallade, Pallas; sequas la regulo segun qua -ium divenas -o).

47 / Argentum / Ag / Arjento (de L. argentum).

48 / Cadmium / Cd / Kadmio (de L. cadmia, kalamino).

49 / Indium / In / Indio* (de «India»)

50 / Stannum / Sn / Stano (de L. stannum).

51 / Stibium / Sb / Antimonio (simila a «patrimonio»).

52 / Tellurium / Te / Teluro (de L. tellur-, tero).

53 / Iodum / I / Iodo (de G. iōdēs, violea).

54 / Xenon / Xe / Xenono (de G. xenos, stranjera/stranja).

55 / Caesium / Cs / Cesio (de L. caesius, griza-blua).

56 / Barium / Ba / Bario (de G. barys, pezoza; evitas konflikto kun «barar»).

57 / Lanthanum / La / Lantano (de G. lanthanein, eskapar atenco).

58 / Cerium / Ce / Cerio* (de «Ceres»; evitas konflikto kun «cero»).

59 / Praseodymium / Pr / Prazeodimo* (simila a «neodimo*»).

60 / Neodymium / Nd / Neodimo* (de G. neo + didumos, nova jemelo).

61 / Promethium / Pm / Prometeo* (de «Prometheus»).

62 / Samarium / Sm / Samario* (de «Samaria»).

63 / Europium / Eu / Europo* (de «Europa»).

64 / Gadolinium / Gd / Gadolino* (de «Gadolin», ciencisto).

65 / Terbium / Tb / Terbo* (de «Ytterby», urbo).

66 / Dysprosium / Dy / Disprozito* (de G. dusprositos, desfacila pri obtenar).

67 / Holmium / Ho / Holmio* (de L. Holmia, Stockholm).

68 / Erbium / Er / Erbo* (de «Ytterby»).

69 / Thulium / Tm / Tulio* (de G. Thoulē, Thule).

70 / Ytterbium / Yb / Yiterbo (de «Ytterby»).

71 / Lutetium / Lu / Lutetio* (de «Lutetia»).

72 / Hafnium / Hf / Hafnio* (de L. Hafnia, København).

73 / Tantalum / Ta / Tantalo (de «Tantalus»).

74 / Wolframium / W / Wolframo (from G. wolfram, volfo-fuligino).

75 / Rhenium / Re / Renio* (de L. Rhenus; evitas konflikto kun «reno»).

76 / Osmium / Os / Osmio (de G. osmē, odoro).

77 / Iridium / Ir / Iridio (de L. irid-, ciel-arko; evitas konflikti kun «irido» ed «iriso»).

78 / Platinum / Pt / Platino (de S. platina, arjento).

79 / Aurum / Au / Oro (de L. aurum).

80 / Hydrargyrum / Hg / Merkurio (de «Merkurius»).

81 / Thallium / Tl / Talio (de «talo»).

82 / Plumbum / Pb / Plombo (de L. plumbum, plombo; la unesma o probable venas de FIS).

83 / Bismuthum / Bi / Bismuto (de G. Wismut).

84 / Polonium / Po / Polonio* (de «Polonia»).

85 / Astatum / At / Astato* (de G. astatos, nestabila).

86 / Radon / Rn / Radono* (simila ad «argono»).

87 / Francium / Fr / Francio* (de «Francia»).

88 / Radium / Ra / Radiumo (de «radio»).

89 / Actinium / Ac / Aktino* (de G. actin-, radio).

90 / Thorium / Th / Torio (de «Thor»; evitas konflikto kun «toro»).

91 / Protactinium / Pa / Protaktino* (simila ad «aktino»).

92 / Uranium / U / Urano (de «Uranus»).

93 / Neptunium / Np / Neptuno* (de «Neptunus»).

94 / Plutonium / Pu / Plutono* (de G. Ploutōn, Pluto).

95 / Americium / Am / Ameriko* (de «Amerika»).

96 / Curium / Cm / Kuriumo* (de «Curie», ciencisti).

97 / Berkelium / Bk / Berkelio* (de «Berkeley», urbo).

98 / Californium / Cf / Kalifornio* (de «Kalifornia»).

99 / Einsteinium / Es / Einsteino* (de «Einstein», ciencisto).

100 / Fermium / Fm / Fermio* (de «Fermi», ciencisto).

101 / Mendelevium / Md / Mendelevo* (de «Mendelev», ciencisto).

102 / Nobelium / No / Nobelo* (de «Nobel», ciencisto).

103 / Lawrencium / Lr / Laurenco* (de «Lawrence», ciencisto).

104 / Rutherfordium / Rf / Ruterfordo* (de «Rutherford», ciencisto).

105 / Dubnium / Db / Dubno* (de «Dubna», urbo).

106 / Seaborgium / Sg / Seaborgo* (de «Seaborg», ciencisto).

107 / Bohrium / Bh / Borio* (de «Bohr», ciencisto; evitas konflikto kun «boro»).

108 / Hassium / Hs / Hasio* (de L. Hassia).

109 / Meitnerium / Mt / Meitnero* (de «Meitner», ciencisto).

110 / Darmstadtium / Ds / Darmstato* (de «Darmstadt», urbo).

111 / Roentgenium / Rg / Rentgeno* (de «Röntgen», ciencisto).

112 / Copernicium / Cn / Koperniko* (de «Kopernikus», ciencisto).

113 / Nihonium / Nh / Nihono* (de la Japoniana Nihon, Japonia).

114 / Flerovium / Fl / Flerovo* (de «Flerov», laboratorio).

115 / Moscovium / Mc / Moskovo* (de L. Moscovia, Moskva).

116 / Livermorium / Lv / Livermoro* (de «Livermore», urbo).

117 / «Tennessine» / Ts / Tenesio* (de «Tennessee»).

118 / Oganesson / Og / Oganesono* (de «Oganessian», ciencisto).

Aktualigo ye la 20a di junio 2016: La elemento teneso* esis rinomata tenesio*, por sequar la stilo del pioniri (cf. la vorto «selenio»), nam li konservis la sono final e/i dil vorto Greka Selene vice adoptar seleno ed on konservis la sono final i dil vorto Araba «kalio» (al-kali). Konseque: niobio* (Niobe), cerio* (Ceres), prometio* (Prometheus), berkelio* (Berkeley), fermio* (Fermi), tenesio* (Tennessee). Tamen «vanadio» venas de Vanadis, e la fino per -is esas komune remplasita per -o.

Aktualigo ye la 21a di junio 2016: La elemento disprozio* esis rinomata disprozito* por respektar la Grek origino di la vorto (disprositos). Simile, l’elemento prometio* esis rinomata prometeo* por respektar la Greka nomo Prometheus, ed anke por sequar la vorto original dil elemento (prometheum).

Korektigo ye la 21a di junio 2016: La elemento zirkono esis rinomata zirkonio*, nam «zirkono» esas la origino di zirkonio*.

Aktualigo ye la 27a di julio 2016: Me tradukis omno en Ido.

Published by

Gilles-Philippe Morin

Saluto! Me nomesas Gilles-Philippe. Me evas 19 yari. Me esas viro. Me habitas Kanada. Me studias medicino. Me parolas la Franca e la Angla. Me pleas piano. Pro quo vu duras lektar co? Bonvenez!

Komentez